Награда за наш възпитаник от НСОИЖП

  • image
  • image

На 30.03.2018г. се състоя отчетно – изборно събрание на „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ” (НСОИЖП). Част от дневния ред бе избор на нови членове и връчване на награда за млад инженер по железопътно строителство за 2017г., по инициатива на НСОИЖП с председател на Управителния съвет – инж. Иво Янакиев.

На мероприятието присъстваха преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници на ВТУ „Тодор Каблешков” от катедра „Транспортно строителство и съоръжения” и други катедри, които са редовни и асоциирани членове.

За редовни членове на НСОИЖП тази година бяха избрани инж. Валентина Шехова и маг.инж. Мартин Михайлов от катедра „ТСС” при ВТУ „Тодор Каблешков”.
Наградата за млад инженер по железопътно строителство за 2017г. бе връчена на възпитаник на ВТУ „Т.Каблешков” от специалност „Транспортно строителство” – инж. Теодора Иванова Заркова – фирма „Инфраструктурно строителство”.

Снимки