Младо дърво – символ на екипност и дълголетие

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 11 октомви 2017 г. Ректорското ръководство на ВТУ “Т. Каблешков“ и новоизбраните декани проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов, проф. д-р инж. Георги Митков Павлов и доц. д-р инж. Красимир Тодоров Кръстанов посадиха вечнозелено дърво пред сградата на Ректората. Това се случи по инициатива на Ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, като символ на едно добро и стабилно начало за новите факултетни ръководства и пожелание за успешна съвместна дейност за достойното бъдеще на нашето училище.

Снимки