Наши участници на Международната конференция по Технологии, Инженерство и Научни изследвания в Турция

  • image
  • image
  • image
  • image

В периода 26.10 – 29.10.2017 г. в гр. Анталия, Турция се проведе Международната конференция по Технологии, Инженерство и Научни изследвания (IConTES). В нея от ВТУ „Тодор Каблешков“ взеха участие доц.д-р инж. Красимир Кръстанов – Декан на Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“, доц. д-р инж. Борис Петков – заместник-ръководител на катедра „ПТСМС“ и маг. инж. Бойка Николаева – редовен докторант към катедра „ПТСМС“. На конференцията присъстваха учени, студенти и докторанти от над 25 държави и бяха представени теоретични и практически въпроси от всички области на технологиите, инженерството и науката. в рамките на конференцията нашите представители взеха участие и в двустранна среща с д-р Сахин Идин – представител на Министерството на образованието на Турция, с когото бяха обсъдени възможности за съвместно сътрудничество, за съвместни научни разработки от транспо ртния сектор и организиране на подписване на нови договори с университети в Турция по програма „Еразъм +”.

Снимки