Меморандум за сътрудничество с ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

  • image
  • image

На 7 декември 2017г. бе подписан меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ (ИА БСА). На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. ректорът проф. д-р инж.-мат. Петър Колев и деканът на факултет ТСТТ доц. д-р инж. Красимир Кръстанов. Представители на ИА БСА бяха Изпълнителният директор г-жа Ирена Бориславова, г-н Тодор Гунчев – Директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ и г-н Богомил Алексиев, главен експерт.

Основна цел на подписания меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и ИА БСА е взаимното подпомагане в подготовката на кадри, повишаване на квалификацията им в областта на акредитацията и иновациите в тази област, както и сътрудничество при осъществяване на национални и международни проекти между образованието, научните изследвания и бизнеса. ВТУ заяви готовност да подготвя квалифицирани кадри за нуждите на ИА БСА, както и да оказва съдействие на агенцията с научноизследователски кадри в качеството им на консултанти, експерти и други специалисти.

Чрез своята дейност ИА БСА осигурява конкурентноспособността на произвежданите у нас стоки по международните и европейски стандарти за качество и безопасност, като насърчава утвърждаването им на българския и на световния пазар.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки