МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

  • image
  • image
  • image
  • image

На 27 февруари 2018г. бе подписан меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД (НКИЗ). На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. ректорът проф. д-р инж.-мат. Петър Колев и деканът на факултет ТСТТ  доц. д-р инж. Красимир Кръстанов.  НКИЗ бe представлявана от  изпълнителния директор г-жа Антоанета Барес.

 

Основна цел на подписания меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и  НКИЗ  е взаимното подпомагане в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ. Двете страни потвърдиха готовността си да обединят своите усилия като стратегически партньори, които целят преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори, както и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри.

 

“Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД е дружество към Министерство на икономиката от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България. НКИЗ развива проекти на територията на цялата страна, като оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна.

 

Подписването на меморандума за сътрудничество е част от проекта на националната компания „Fast-tracking Success”, който предоставя възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в индустриалните зони от портфолиото на НКИЗ.

Снимки