МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО с ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

На 1 октомври 2021г. ректорите на ВТУ “Тодор Каблешков” и Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Даниела Тодорова и проф. д-р Миглена Темелкова подписаха меморандум за сътрудничество между двете образователни институции.

Някои от дейностите по меморандума ще се състоят в:

– съвместно участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти;

– създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации;

– съвместно организиране и участие на студентски състезания, конкурси, дискусии и други образователни форуми;

– разработване на съвместни интердисциплинарни магистърски програми;

организиране и провеждане на съвместни посещения и мероприятия с участието на преподаватели и студенти;

– организиране и осъществяване на съвместни академични презентации, обучения и други;

– организиране на открити лекции в и извън рамките на двете висши училища;

– участие на преподаватели като консултанти или рецензенти при подготвянето на учебници, учебни помагала, научни разработки и проекти.

Снимки