МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

На 16 ноември 2021г. бе преподписан меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД (НКИЗ). На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и зам. ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов.  НКИЗ бe представлявана от  изпълнителния директор г-жа Антоанета Барес.

Основна цел на меморандума за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и  НКИЗ  е взаимното подпомагане в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ. Двете страни отново потвърдиха готовността си да работят съвместно като стратегически партньори, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори, както и намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри.

“Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД е дружество към Министерство на икономиката от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България. НКИЗ развива проекти на територията на цялата страна, като оперира четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна.

Снимки