Среща с ректора на Химикотехнологичния и металургичен университет

  • image
  • image
  • image

На 27 юли 2020г. се състоя работна среща на академичното ръководство на ВТУ „Т. Каблешков“ с представители на Химикотехнологичния и металургичен университет – ректора проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова и зам. декана по научна дейност на Факултет по химични технологии доц. д-р инж. Мариана Христова.

На срещата бяха обсъдени възможностите за академично и научно – изследователско сътрудничество между двата университета и създаването на съвместни образователни програми.

Снимки