Дипломни защити в катедра „Транспортна техника“

  • image
  • image
  • image

На 22 февруари 2017 г. в катедра „Транспортна техника“ студентите от специалност „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“, ОКС „магистър“ успешно защитиха дипломни работи.

Бяха представени разработки, разглеждащи актуален проблем от експлоатацията на подвижния железопътен състав за международно съобщение – съкращаване времето за преминаване през трансграничните пунктове на отделните държави и обработка на съставите, като по този начин се съкращава оборотът на вагоните и се подобрява превозната и пропускателна способност на трансграничните преходи, а също така се повишава и търговската скорост на влаковите състави.

Комисията в състав председател: доц. д-р инж. Добринка Атмаджова, гл.ас. д-р инж. Васко Николов, проф. дтн инж. Петър Колев, доц. д-р инж. Иванка Савова, оцениха по достойнство представените дипломни проекти.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки