Наши представители на конференция “Мениджмънт 2018” в Белград

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 4 и 5 май 2018 г. във Факултета по бизнес и право към Университет „Никола Тесла“ в Белград, Сърбия се проведе международна научна конференция „Мениджмънт 2018“. ВТУ „Тодор Каблешков“ бе съорганизатор на събитието, а ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова откри конференцията с приветствено слово към всички участници и поднесе подарък на организаторите от името на академичната общност на нашето училище. След това тя изнесе и първия пленарен доклад, с което започна работната част на двудневното мероприятие.
.
Участие в „Мениджмънт 2018“ взеха още зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, както и преподаватели от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“, чиито научни разработки предизвикаха голям интерес сред техните колеги, присъстващи на конференцията. Всички получиха сертификати за участие.
.
Това мероприятие затвърди традиционно доброто партньорство между нашите две образователни институции и за пореден път доказа високия авторитет на ВТУ „Т. Каблешков“ в областта на висшето образование на международно ниво.

Снимки