ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 30.05.2019г. в Sofia Airport Center се откри изложението ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ. Проф. д-р Даниела Тодорова, проф. дтн Петър Колев, проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, доц. д-р инж. Миряна Евтимова, както и студенти трети курс, специалност Автомобилна техника, взеха участие в експото. Демонстрирани бяха иновациите в логистиката и на практика бяха показани как се случват събитията в един склад. Всички участници имаха възможност да тестват най-новите машини и съоръжения. Сред изложителите имаше възпитаници на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, които изразиха своето удовлетворение от полученото образование и успешната си реализация по специалностите, по които са се обучавали.

Снимки