Бизнес конференция „Логистика“

  • image
  • image

На 25 октомври 2018 г. в София Ивент Център се проведе VI Бизнес конференция по логистика, организирана от списание „Транспорт и Логистика“. Темата тази година бе „България в Европейската логистична мрежа“.

От страна на ВТУ „Т. Каблешков“ на мероприятието присъства ректорът проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова. Тя се срещна с представители на компании от транспортно-логистичния сектор и обсъди с тях възможностите за бъдещи съвместни инициативи, целящи повишаване на професионалната квалификация на нашите випускници, както и по-успешното им реализиране на пазара на труда.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки