Серия от лекции на проф. Тончев

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

През месец април и май 2019г. проф. д.н. инж. Николай Тончев изнесе лекции в ТУ-Габрово и Русенския Университет. В съавторство с проф. д-р инж.- икон. Даниела Тодорова, той сподели опит от сътрудничеството си с колеги от университети в Китай в лекцията „Български приложни знания в обучението на китайски магистри и докторанти”. В лекцията се поставя акцент на подход за вземане на интердисциплинарни решения чрез система, изградена във ВТУ, с широк обхват на приложение.  Опитът на ВТУ ще продължи да бъде споделян с колеги от други висши училища, с идея за сформиране на интердисциплинарни колективи, които да работят по проекти, свързани с решаване на реални задачи на българската икономика и наука.

Снимки