Лекции и семинари по европейски проект RE-BUILD – 17-29 февруари 2020г.

 • image
 • image

Уважаеми колеги,

На 17 февруари 2020 година от 10:00 часа в зала 3111 на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” ще бъде даден официален старт на мероприятията от обучителния модул в рамките на Европейския научно–образователен проект между 8 университета от Франция, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Словения, Румъния и България на тема: Обновяване  на изградената среда в смисъла на умните градове и идеите за устойчиво развитие на обмена на знания и учене през целия живот(Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning).

За първи път проектът включва обучение на студенти от магистърската степен по професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ – София. Широкопризнати преподаватели от осем европейски университета ще изнесат цикъл от лекции и упражнения. Всеки преподавател ще представи по 3 от своите най-актуални трудове и разработки по съответната тема.

Обучението ще се проведе в периода от 17 до 29 февруари 2020 г., в зала 3111 на ВТУ (3-ти учебен корпус, етаж 1).  

Темите, които ще бъдат представени, са следните:

 1. Hazard risk mitigation for a sustainable built environment (Намаляване на риска за устойчива изградена среда);
 2. Sustainable rehabilitation in architecture and urban development (Устойчиво възстановяване в областта на архитектурата и градското развитие);
 3. Durability of sustainable materials and structures (Дълготрайност на устойчиви материали и конструкции);
 4. Energy efficiency. Smart Cities (Енергийна ефективност. Умни градове);
 5. Vulnerability, seismic survey and H BIM-based structural analysis (Уязвимост, сеизмично изследване и структурен анализ, базиран на H BIM);
 6. Transformation of the built environment for the rehabilitation of socially disadvantaged city districts (Преобразуване на изградената среда за възстановяване на социално изостанали квартали на града);
 7. Conservation, rehabilitation and integration of cultural heritage (Опазване, възстановяване и интегриране на културното наследство);
 8. Sustainable infrastructure design and maintenance (Устойчиво проектиране и поддържане на инфраструктурата).                

Паралелно с обучителния модул в рамките на същия проект ще се проведат Дни на Европейската наука в София – поредица от семинари, всеки ден в периода 17 – 27 февруари 2020 г., в зала 6201 на ВТУ (сградата на Библиотеката, етаж 2) от 15:00 до 17:00 часа.

Общото заглавие на поредицата семинари е:  Days for the REBUILT Construction Sector – A RE-BUILT Project Workshop supporting the built environmental rehabilitation in Europe. Гост-лекторите ще говорят пред широка аудитория от студенти, преподаватели и гости – специалисти от практиката – архитекти и инженери. Семинарите ще съдържат обстойна презентация по важни въпроси на обновяването и модернизирането на сградите и градската среда, последвани от сесия с въпроси и отговори и не на последно място от неформални разговори между лекторите и аудиторията.

Темите на семинарите са следните:

 1. „Hazard Risk Mitigation: Challenge or Strategy“ („Намаляване на риска: предизвикателство или стратегия“) – проф. А. Ротару от Румъния;
 2. “Vulnerability, seismic survey and H_BIM based structural analysis” (“Уязвимост, сеизмично изследване и структурен анализ, базиран на H_BIM”) – проф. А. Пелечино от Италия;
 3. “Thermo-hydro-mechanical-chemical fatigue of historical building: myths and realities” (“Термо-хидро-механично-химическа умора на историческата сграда: митове и реалности”) – проф. Д. Ходжа от Франция;
 4. „Earthen Architecture. Past and present approaches“ („Земна архитектура.  Стари и нови подходи“) – проф. Х. Канивел от Испания;
 5. “Underground Architecture” („Архитектура на подземните пространства“) – доц. П. Шенк от Словения;
 6. „History of underground utilization in Brno city“ („История на оползотворяване на подземното пространство в град Бърно“) – проф. М. Завачки от Чехия;
 7. „Examples of Cooperation with Industry“ („Примери за коопериране с индустрията“) – проф. А. Стрекели от Чехия;
 8. “Smoothed particle hydrodynamics and its application in geotechnical numerical analysis“ („Хидродинамика на изгладени частици и нейното приложение в геотехническия числен анализ“) – д-р Чонг Пенг от Австрия;
 9. “Vertical Vibro-Isulation for Building Foundations– a Full Scale Experiment” (Вертикална виброизолация за фундаменти на сгради – натурен експеримент) – доц. Ч. Колев от България.

Поканват се всички заинтересовани да посетят лекциите и семинарите, които несъмнено ще разширят компетентността на участниците в областта на актуалната тематика за „умните градове (smart cities)“.

За допълнителна информация можете да се обръщате към доц. Чавдар Колев на телефон  0885 256 905.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Снимки