Лекция на наши преподаватели в Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София

  • image
  • image

На 28.03.2019г. преподаватели от ВТУ изнесоха лекция в Инженерно-педагогическия факултет на Технически университет-София. Авторите проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и проф. д.н. инж. Николай Тончев избраха Инженерно-педагогическия факултет на ТУ-София в гр. Сливен, за да представят своята лекция „Български приложни знания в обучението на китайски магистри и докторанти“. Лекцията е замислена отдавна, но се изнася за първи път в този формат. Акцент по време на представянето бе поставен на активното обучение на китайски магистри, което може отчасти да бъде внедрено и в български висши училища. Предизвикан от мотивираната аудитория, проф. Тончев направи опит да представи широко известна технология, така че да слезе под „прага“ на възприемчивост на присъстващите първокурсници, които не са изучавали подобна материя и ги призова за повече самочувствие в бъдещата им реализация на инженерни преподаватели.

Снимки