Нова лаборатория по „Изпитване и експлоатация на газови съоръжения и инсталации“

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 16.04.2019г., в рамките на мероприятията за изложението „ТРАНСТРЕНД 2019“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ бе открита нова лаборатория по „Изпитване и експлоатация на газови съоръжения и инсталации“ към катедра  “Подемно-транспортни и строителни машини и системи”, изградена с подкрепата на фирма „Ивком комерс“ – водеща компания за търговия и строителство на газови, отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни, водоснабдителни, спринклерни, електрически и топлоенергийни системи.

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, г-н Валентин Йовев – заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството, г-н Калоян Паргов – заместник-председател на Комисията по транспорт и туризъм в Столичния общински съвет, декана на факултет ТСТТ проф.  д-р инж. Красимир Кръстанов и г-н Иван Ганчев – Управител на Ивком Комерс.

Г-н Ганчев запозна присъстващите с техническите характеристики на дарената от неговата компания апаратура, с която е оборудвана новата лаборатория. Проф. Кръстанов отбеляза, че това е една от малкото университетски учебни зали, разполагащи с подобна високоспециализирана техника в областта на газификацията и тръбните системи, работещи под налягане.

Снимки