Курсове за следдипломна квалификация

В Центъра за следдипломна квалификация и продължаващо обучение към ВТУ „Т. Каблешков” се провеждат следните обучителни курсове:

 • Математика – за подготовка на кандидат-студенти
 • Работа с програмен продукт AutoCAD
 • Строителство, поддържане и ремонт на трамваен релсов път
 • Прогнозиране на пътническите превози и маркетинг в железопътния транспорт
 • Приложение на нормативната уредба за експлоатация и надзор върху хидротехнически съоръжения
 • Eлектромобили
 • Тягови контактни мрежи за железопътен транспорт
 • Публична администрация
 • Сигурност и охрана в транспорта
  • Курсът ще се проведе от 15.01.2018 до 15.02.2018 г.
 • Машинисти на Метрополитен/машинист подземна железница-метро/ – за придобиване на професионална квалификация
 • Локомотивен машинист – за придобиване на професионална квалификация
 • Локомотивен машинист на серия 85.000 и 87.000 – за придобиване на допълнителна професионална квалификация
 • Локомотивен машинист на серия 86 „Сименс” – за придобиване на допълнителна професионална квалификация

Курсовете се водят от викококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в своята област. Провеждането на обучението е при сформиране на групи минимум от осем човека. За курсистите се предлагат преференциални цени.  Завършилите съответен курс обучаеми получават документ за завършен курс.

За повече информация:

Тел.:(+3592)9709-209

Цветанка Христова Цупарска

Ректорат, ет. 3, ст. 31