МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР „ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ“ – 14 май 2019 г.

На14 май 2019г. от 9:30 в зала “Тодор Каблешков” във Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ ще се проведе семинар с международно участие на тема „Високи технологии ЗА ИЗГРАЖДАНЕ на ГАЗОПРОВОДИ“.

Събитието се организира съвместно с  Herrenknecht AG, Германия и е предназначено за инвеститори, проектанти, консултанти, строители и студенти. Целта е да бъде обменен опит и да се проведе дискусия по теми, свързани с безизкопно изграждане на тръбопроводи. Ще бъдат представени най-новите модерни безтраншейни технологии за изграждане на тръбопроводи, включително газопроводи с високо налягане.

Участието в кръглата маса е без такса за правоучастие. Желаещите да присъстват биха могли да  потвърдят участие до 03.05.2019г. на e-mail: office@lid.bg и/или pr@vtu.bg, както и на тел. 0878 543031, 0887 203740.

Заповядайте!