Kонференция “Техника и строителни технологии в транспорта“ 2018

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

В периода 13-15 септември 2018г. ЛВБ на НС на Р. България в гр. Велинград за четвърти пореден път се проведе традиционната научна конференция с международно участие, организирана от факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В конференцията се включиха повече от 50 участника от страната и чужбина и бяха представени над 35 доклада, разпределени в две научни секции – „Механика, транспортна техника и логистика“ и „Транспортна инфраструктура“.
По време на официалното откриване на конференцията бе подписан договор за сътрудничество с Московския автомобилен технически държавен университет (МАДИ), с което бе затгвърдено дългогодишното партньорство между нашите две образователни институции. Приветствия към участниците поднесоха ректорът на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. Драган Петрович от факултет „Сградостроителство и машиностроене“ в университета в Кралево, Сърбия и академик Анатолий Доценко от МАДИ.
Конференцията се проведе с финансовата подкрепа на ВТУ и спонсорирана от GP Group Ltd, Държавно предприятие „Транспортно свтроителство и възстановяване“, „Инфраструктурно строителство“ ЕООД, Асоциация по машинно, строително и транспортно инженерство“ и „Екип 2000 – Котов и сие“ СД.
По време на заседанията се поведоха сериозни научни дискусии и участниците обмениха ценни идеи и професионален опит.

Снимки