Избор на органи за управление на основните звена на ВТУ “Тодор Каблешков”


Заповед на ректора Р-605 от 20.09.2021 г. относно избор на органи за управление на основните звена във ВТУ “Тодор Каблешков. (..прочети ./pdf/)


Мандатни програми на кандидатите за декани по факултети

 1. Факултет Транспортен мениджмънт
  1. Протокол на Комисията по кандидатурите към ОС на факултет „ТМ“
  2. Мандатна програма на проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов и CV
  3. Обява за провеждане на Общо събрание на факултет “ТМ”
 2. Факултет Комуникации и електрообзавеждане в транспорта
  1. Протокол на Комисията по кандидатурите към ОС на факултет „КЕТ“
  2. Мандатна програма на проф. д-р инж. Георги Митков Павлов и CV
  3. Обява за провеждане на Общо събрание на факултет “КЕТ”
 3. Факултет Техника и строителни технологии в транспорта
  1. Протокол на Комисията по кандидатурите към ОС на факултет „ТСТТ“
  2. Мандатна програма на доц. д-р инж., маг. биол. Миряна Мирославова Евтимова и CV
  3. Мандатна програма на доц. д-р инж. Мира Зафирова и CV
  4. Обява за провеждане на Общо събрание на факултет “ТСТТ”

Обяви за провеждане на събрания  за избор на представители в Общите събрания на факултетите.

 1. Факултет Транспортен мениджмънт
 2. Факултет Комуникации и електрообзавеждане в транспорта
 3. Факултет Техника и строителни технологии в транспорта

Снимки