Интервю на проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова във вестник “Строител”, бр. 36/8.09. 2017 г.

Снимки