Интервю на проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова във вестник “Аз Буки”, бр. 41/12.10. 2017 г.

Снимки