Интервю на проф. Красимир Кръстанов – в-к “Строител”, бр.13/ 26.03.2021

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”:

Прочетете интервюто на следния адрес:

Подемно-транспортната техника играе ключова роля в строителството.