Набиране на студенти – бесарабски българи, владеещи украински и/или руски език, за подпомагане на лица, разселени от Украйна

Във връзка с РМС №144 от 10.03.2022 г. (https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/rms144.pdf)  за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна е създадена Оперативна координационна група (ОКГ) към Министерския съвет, която да осъществява хоризонталната координация на правителството и местната власт, за справяне с извънредната ситуация, породена от военните действия в Украйна.

Понастоящем има остра и спешна нужда от хора, които да бъдат привлечени на граждански договори като непрофесионални преводачи, като базовото условие е да владеят както български език, така и украински и/или руски език.

За по-спешна реакция и справяне с кризата е създадена организация подходящи кандидати да бъдат наемани на граждански договори от Национална Асоциация на Доброволците в Република България (НАДРБ – https://navrb.bg/).

.

Търсят се кандидати сред студенти – бесарабски българи, които имат възможност и време, за да се включат за ограничен период от време (1-3 месеца), при брутно възнаграждение от около 2000 лева за пълен работен месец, за следните роли:

·         Оператори в националния контактен център (+359 2 90 55555) и редактори на единния портал https://ukraine.gov.bg (за работа на смени) – отговори на често задавани въпроси, ескалация към външни контактни центрове, предлагащи специализирана помощ и консултации за бежанци и лица, получили временна закрила (необходими са около 20-30 човека).

·         Преводачи в приемателни и регистрационни центрове – ЖП гари, областни кризисни центрове и пр. – съдействие при информиране, регистрация и пр. (необходими са около 20-30 човека).

·         Преводачи, които да съпровождат мобилните екипи за регистрация на МВР (планираме около 25 екипа с по един преводач, т.е. около 20-25 човека).

·         Преводачи във влаковете от Букурещ (командироване в чужбина, трябва да могат да пътуват свободно), раздаване на брошури и пакети във влаковете и пр. Планираме 2 до 3 влака на ден, но с по-малко от 6 вагона. (необходими са около 20 човека).

.

За повече информация може да се обръщате към Национална Асоциация на Доброволците в Република България – asociaciadf@navrb.bg, г-н Станил Ереев, контактен център към МС (stanil.ereev@gmail.com), г-н Васил Величков, съветник на заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова (v.velichkov@government.bg), Валери Рачев, ratchevv@government.bg, Красимира Величкова, k.velichkova@government.bg, Деница Баръмова, d.baramova@government.bg.