Опознавателен стаж на студенти в „ТСВ“ ЕАД

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 13 октомври 2020г. група студенти и преподаватели от ВТУ „Т. Каблешков“ проведоха еднодневен опознавателен стаж в „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Групата бе водена от преподавателите проф. д-р инж. Руско Вълков, ас. Петко Костадинов и ас. Кирил Маринков.

.

Денят започна с посещение в сградата на централното управление на компанията, където студентите имаха възможност да разгледат музея, част от чиято експозиция е свързана и с историята на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“. Г-н  Иван Омайски, зам.- изпълнителен директор на ТСВ, разказа интересни и малко известни факти от създаването и развитието на железопътното дело в България, след което представи пред гостите кратка презентация относно дейността на компанията и възможностите за професионална реализация, които тя предлага на младите специалисти.

.

Програмата продължи с отпътуване към един от ключовите обекти на дружеството през тази година – „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот“. По пътя групата направи кратко посещение и на ж.п. гарата на гр. Копривщица, където в момента се извършват ремонтни дейности на тунел Козница.

.

При пристигането си на гара Христо Даново, студентите бяха запознати от г-н Омайски и инж. Цветомир Русанов с технологията на извършване на част от основните дейности, по които се работи в този момент на обекта:

 • механизирано пресяване на баластовата призма с тежка жп техника Plasser & Theurer – RM 76, Mаtisa  – C 330 (PAGANELLI);
 • нивелация на железния път с ТПМ Plasser & Theurer – 08 серия;
 • дейности по подмяна на контактна мрежа;
 • отводнителни дейности;
 • изграждане на нови перонни съоръжения и др.

.

В края на деня студентите споделиха задоволството си от видяното по време на посещението и благодариха на домакините за възможността да наблюдават как в реални условия се извършват подобни сложни операции. Обещанието на партньорите ни от „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД е, че тази добра практика ще продължи и за напред, като целта е младите инженери да добият полезен практически опит, който в последствие да използват в по-нататъшната си работа.

Снимки