Международна научна конференция „Устойчиво развитие на транспортните системи ‘20“

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

В периода17-19 септември 2020 г., в к. Боровец, х-л Самоков се проведе II-ра Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи ‘20“, организирана съвместно от факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Тодор Каблешков” и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Конференцията беше открита от Декана на факултет „Транспортен мениджмънт” проф. д-р инж. Тодор Размов. След откриването приветствия към участниците в конференцията поднесоха Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, Заместник генералният директор „Експлоатация” на ДП НК„ЖИ” инж. Бисер Минчев, доц. д-р Миланка Богавац от Университет „Никола Тесла”, Република Сърбия и кап. I-ви ранг доц. д-р инж. Иво Йоцов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. След приветствията бяха представени три пленарни доклада с автори доц. д-р инж. Юлия Варадинова и проф. д-р инж. Тодор Размов от ВТУ „Тодор Каблешков”, инж. Борислав Аврамов, главен ревизор по безопасността на ДП НК„ЖИ” и проф. д-р Зоран Чекеревац от Университет „Никола Тесла”, Белград.

В конференцията взеха участие общо 68 автора от 4 страни, които представиха 53 доклада, изнесени в 5 секции. Изнесените доклади породиха много ползотворни дискусии. 

Снимки