МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2020”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В периода 23-25 септември 2020 г. в гр. Банско се проведе V-та Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2020”, организирана от факултет „Kомуникации и електрообзавеждане в транспорта” на ВТУ „Тодор Каблешков”. Конференцията бе открита от Декана на факултетa проф. д-р инж. Георги Павлов. Приветствие към участниците поднесе Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, след което бяха представени два пленарни доклада с автори инж. Панто Пантев и смесен колектив от наши преподаватели и техни руски колеги.

В конференцията взеха участие над 80 автора, като бяха представени 34 доклада, четири от които бяха изнесени онлайн. Докладите породиха ползотворни дискусии и участниците в конференцията обмениха интересни идеи. 

Снимки