Научен обмен по програма „CEEPUS“

На 29.05.2017 г. преподавателят от Икономическия университет в  Прага,Чехия ас. д-р. инж. Емил Велинов изнесе лекция пред студенти от специалност „ Икономика на транспорта“ във факултет „Транспортен мениджмънт“. Научният обмен е осъществен по програмата за междууниверситетски обмен в централна Европа „CEEPUS“. Д-р Емил Велинов е преподавател по мениджмънт и бизнес както в Икономическия университет Прага, така и в Университет по бизнес администрация и икономика в гр.Рига, Латвия.

This post is also available in: en English ( Английски)