Курс по „Интелигентни системи за управление на автопарка”

  • image
  • image
  • image
  • image

На  17.09. 2019г. успешно завърши първият курс по „Интелигентни системи за управление на автопарка”, организиран от Висше транспортно училище „Т.Каблешков”, съвместно с Frotcom BG. Курсът е част от практическото обучение в учебната програма за  Ръководител на автопарк и Експлоатация и управление на автомобилния парк в транспортните системи, към катедра “Технология и организация и управление на транспорта”. Всички успешно завършили обучението получиха сертификати за работа със системата Frotcom.

Снимки