Семинар по иновационни образователни технологии

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” стана домакин на поредното научно събитие, посветено на 95-годишнината от създаването му. На 18 май се проведе Семинар по иновационни образователни технологии. Лектор на семинара беше проф. д-р Ангел Смрикаров, който е инициатор и координатор на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство и ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии към Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Семинарът беше открит от ректора на транспортния университет проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Тя представи на публиката проф. Смрикаров и подчерта значението на провежданото събитие за развитието на иновационните образователни технологии. Присъстваха също така зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев, зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, преподаватели, докторанти и студенти. Интересът към семинара беше значителен и прикова вниманието на присъстващите, дошли да се запознаят с актуалната тематика. След приключването му, проф. Тодорова връчи сертификат на проф. Смрикаров, който благодари за оказаното му внимание.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки