Информационен ден по програма „Еразъм+”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 25 октомври 2016 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе поредния информационен ден по програма „Еразъм+”.  В залата присъстваха много заинтересовани студенти и преподаватели. Гости на събитието бяха ректорът дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и заместник-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова.

Информационният ден беше открит от институционалния Еразъм координатор проф. д-р Николай Георгиев. Той представи на присъстващите своите колеги – факултетните Еразъм координатори доц. д-р Красимир Кръстанов, доц. д-р Васил Димитров и преп. Весела Дякова, както и финансовия Еразъм координатор мат.икономист Нина Гергова. Проф. Георгиев даде широки разяснения, свързани с работата на Еразъм офиса. Бяха засегнати въпросите за изискванията и спецификата на програма „Еразъм+”, също и за нейните ключови дейности. Неговата цел беше да се сподели опитът, да се анализират резултатите и да се пропагандира програмата. Подробно бяха обяснени на студентите и преподавателите формите на обучение и практика по програмата. След обстойния анализ на проф. Николай Георгиев бяха изнесени презентации от студенти, обучавали се по „Еразъм+”.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки