Важно за дипломантите!

Срокът за записване в зимен семестър на учебната 2018/2019 г. е до 28 септември 2018 г.

До разработка на Дипломна работа се допускат студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити.

В посочения срок следва да бъде избран дипломен ръководител, с когото се уточнява темата на Дипломната работа и се изготвя задание, и тогава се заплаща семестриалната такса.