Работна среща с “Хайкад Инфотех”

  • image
  • image
  • image

На 26.03.2021 г. ректорът на ВТУ проф. д-р Даниела Тодорова и зам.-ректора по НИMД проф. д-р Красимир Кръстанов бяха на посещение във филиала на Техническия университет в гр. Пловдив. Те бяха посрещнати от директора на филиала проф. д-р инж. Въльо Николов, който показа част от материално-техническата база на университета.

По време на посещението бе проведена работна среща с представители на фирма „Хайкад Инфотех“ ООД – техническия директор г-н Талиб Даил и г-жа Спасена Генчева. Компанията развива дейност в сферата на виртуалното проектиране и компютърните симулации и има изградена учебна лаборатория в ТУ-Пловдив.

На срещата бе обсъдена възможността за използване в учебния процес на студентите на ВТУ на разработената от компанията инженерна бизнес платформа 3DEXPERIENCE. Платформата позволява цялостно управление на процесите в компанията, като развойна дейност, производствено планиране, маркетинг, сервизиране и др.

Снимки