Дипломиране на Магистри Випуск 2019

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 21 май, в навечерието на светлия български празник 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе тържество по повод дипломирането на Випуск`2019, образователно-квалификационна степен „магистър”. Прекрасният слънчев ден събра пред трибуната над 200 абсолвенти, техните преподаватели, близки и приятели.

Събитието по традиция започна с тържествен молебен за здраве и успех, след което с поздравления към дипломантите се обърнаха ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, инж. Стоян Братоев – изпълнителен директор на Метрополитен АД, г-н Бисер Минчев – главен ревизор в ДП „НК Железопътна инфраструктура”, г-н Иван Омайски, зам. главен директор на ДП “Транспортно строителство и възстановяване”, г-н Бойко Рановски, изпълнителен директор на ИА “Автомобилна администрация” и др. Благодарствено слово от името на абсолвените произнесе първенецът на випуска Цветослава Пенева от специалност „Технология и управление на транспорта”, завършила своето образование с успех Отличен 6.00. Всички отличници по факултети и специалности получиха своите дипломи и почетни статуетки лично от ректора проф. Тодорова.

Тържеството бе повод да бъдат обявени и връчени наградите на ректора за активно участие на студенти и докторанти в учебната и научноизследователската дейност на ВТУ. Техните доклади и разработки, представени на състоялия се Младежки научен форум „Аз знам и мога 2019”, бяха отличени със статуетки, грамоти и парична награда.

Част от събитието бе и връчването на наградите на ректора за преподаватели. За „Преподавател на ВТУ“ бяха отличени доц. д-р Петър Брънзалов от катедра „Електротехника и физика, доц. д-р инж. Юлия Варадинова от катедра ”Технология, организация и управление на транспорта”, гл.ас. д-р инж.  Галина Петкова от катедра ”Машинни елементи, материалознание и химия”, доц д-р инж. Миряна Евтимова от катедра „Транспортна техника“, доц. д-р инж. Емилия Димитрова от катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи“, ас. инж. Георги Димитров от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ и гл. ас. д-р Райна Алашка от катедра «Математика и информатика».

За „Млад преподавател на ВТУ“ бяха наградени маг. инж. Петя Стоянова от катедра „Технология, организация и управление на транспорта“, д-р. инж. Мартина Томчева от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ и маг. инж. Филип Илиев от катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи “.

С почетен знак на ВТУ и грамота за заслуги бе награден проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на факултет ТСТТ.

          По стара академична традиция абсолвентите хвърлиха шапките си високо нагоре, накъдето са устремени техните мечти и надежди. След края на тържеството ръководството в лицето на проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. д-р инж. Николай Георгиев и проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, придружавани от първенците и отличниците на випуска, засадиха в двора на университета дърво, което ще расте и се развива заедно с нашите випускници.

Снимки