Връчване на дипломи за хабилитация

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 14 октомври 2016 г. официално бяха връчени дипломи за хабилитация “Доцент на ВТУ “Тодор Каблешков” на доц. д-р Юлия Варадинова – преподавател в катедра “Технология, организация и управление на транспорта” и на доц. д-р Андрей Борисов – преподавател в същата катедра. Дипломите им бяха връчени лично от ректора на транспортния университет дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, представи на присъстващите колеги и гости творческите биографии на двамата учени. Бяха изнесени публични лекции. Темата на лекцията на доц. Варадинова беше “Поведение на пътниците и сегментиране на пътуванията със сухоземен транспорт”, а на доц. Борисов “Основни технологични параметри при взаимодействие между видовете транспорт и въздействието им върху работата на логистичните вериги”.

This post is also available in: en English ( Английски)