Graduate Survey – проучване за предпочитан от студентите работодател

Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което измерва предпочитанията на младите хора за качествата, които трябва да притежава според тях Предпочитаният работодател.

Проучването се извършва онлайн чрез попълване на анкета от страна на студентите.

Анкетата може да попълните тук. http://graduatesurvey.eu/

Благодарм за участието!