Провеждане на Общо събрание на ВТУ “Т.Каблешков”- 12.12.2018 г. от 14.00 ч.

Снимки