Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт” съобщава, че конкурсът за стипендии за магистърски и докторски програми за учебната 2023-24 г. е открит.

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 5 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната година. Крайният срок за подаване на документи е 20 май 2022г. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

 Пълна информация за кандидатсване, можете да намерите тук: https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/