ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА FLAG-ERA

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на
образованието и науката (МОН) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма FLAG-ERA (www.flagera.eu/).

Tематични направления:

– Graphene (Графен) – фундаментални изследвания;

– Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания.

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal
phase) – 19 февруари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – юни 2019 г.

Пълният текст на официалната покана и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/

Допълнителна информация ТУК>>

Снимки