Флотилен адмирал проф. двн. Боян Медникаров – ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на ВТУ „Т. Каблешков”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 18 септември 2017 г. в Конферентната зала на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе тържествено заседание на Академичния съвет и официална церемония по присъждане на звание „Доктор хонорис кауза” на ВТУ „Тодор Каблешков” на Флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров, началник на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров”.

Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова откри тържеството с думите: „По случай 95-тата годишнината от създаването на нашето училище и с решение на Академичния съвет от 31.05.2017г. за академичната ни общност е чест да удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ВТУ ”Тодор Каблешков” Флотилен адмирал професор доктор на военните науки Боян Кирилов Медникаров за изключителни заслуги за развитието на висшето транспортно образование и за принос за разширяване и затвърждаване на сътрудничеството между ВТУ „Тодор Каблешков” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, представи научната и творческа биография на адмирал Медникаров, заеманите от него академични и управленски длъжности, членството му в многобройни национални и международни асоциации и организации.

Ректорът връчи на новоизбрания Доктор хонорис кауза почетен диплом и плакет и му пожела здраве, стремеж към нови хоризонти и още много успехи в областта на висшето транспортно образование и творчески и професионални постижения.

На тържеството присъстваха много официални гости, преподаватели и служители на университета. Сред гостите бяха заместник министърът на отбраната г-н Атанас Запрянов, нейно превъзходителство посланикът на Република Азербайджан г-жа Наргиз Гурбанова, г-н Антон Ластарджиев – постоянен секретар на отбраната, г-н Трайко Стойков – началник отдел „Образование и квалификация” в дирекция Управление на човешките ресурси в Министерство на отбраната, доц. д-р Николай Цонков – депутат от Комисията по образование към 44 Народно събрание, проф. д-р инж. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите и ректор на Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, проф. дтн инж. Георги Михов – ректор на Техническия университет – София, генерал майор Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г. Раковски”, проф. д-р инж. Стоян Братоев – изпълнителен директор на „Метрополитен” и Доктор хонорис кауза на ВТУ „Тодор Каблешков”, г-н Ангел Забуртов – генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, инж. Бисер Минчев – главен ревизор по безопасността на НКЖИ, г-н Валери Василев – генерален директор на ДП ТСВ, г-жа Мая Вапцарова, кап. I ранг о.з. Румен Тотев – Секретар на съюза на офицерите и сержантите от запаса, колеги от Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” и др. Част от гостите изказаха своите поздравления публично по време на церемонията и поднесоха на професор Тодорова и адмирал Медникаров цветя и сувенири. Самият Доктор хонорис кауза Боян Медникаров подари на ректора на ВТУ „Т.Каблешков” картина с морски пейзаж с пожелания за все по-успешно и развиващо се и за напред активно сътрудничество между двата университета.

След края на официалната церемония по връчване на почетното звание Доктор хонорис кауза на ВТУ Флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров се включи в тържественото откриване на новата лекционна зала «Тодор Каблешков», където изнесе академично слово, посветено на проблема за лидерството във висшето образование.

Снимки