Първо заседание на новоизбрания Академичен съвет на ВТУ за мандатния период 2021-2025

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 27 януари 2021 г., в красивия снежен зимен ден, се състоя първото заседание за мандатния период 2021-2025г. на новосформирания академичен съвет на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В началото ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова приветства всички присъстващи и ги поздрави за доверието, което са получили от своите колеги, да бъдат избрани за членове на академичния съвет. Своите поздравления поднесе и проф. дтн Христо Христов, председател на Съвета на настоятелите на ВТУ.

Следвайки дневния ред, с тайно гласуване последователно бяха избрани:

проф. д-р инж. Георги Павлов – заместник-председател на Академичния съвет

доц. д-р инж. Борис Петков – Научен секретар на Академичния съвет

проф. д-р инж. Николай Георгиев – заместник-ректор по Учебната дейност

проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов – заместник-ректор по Научноизследователската и международна дейност.

Нека пожелаем на новото академично ръководство и на членовете на Академичния съвет един ползотворен мандат, изпълнен с много постигнати цели и успешни решения.

Снимки