Фирма Роберт Бош със сертификат за дарение

  • image
  • image

Фирма Роберт Бош ЕООД, в лицето на г-н Тихомир Георгиев, сервизен инженер в компанията,  получи лично от ректора на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова сертификат за дарение. Документът бе връчен в знак на благодарност за безвъзмездно предоставеното от компанията материално-техническо оборудване, с което бе осъвременена  и подновена част от учебната база на катедра „Транспортна техника“.

Снимки