Финансиране на проектни предложения, свързани с френско участие

Имамe удоволствието да Ви информираме, че Френският институт в България предлага финансиране на Ваши проекти, свързани с университетски и научни събития през 2019 година. Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки. Откриваме конкурс за набиране на кандидатури с краен крок 25 февруари 2019 година.
Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение свързано с френско участие.
Подробности за конкурса ще намерите в сайта на Френския институт:

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Формулярът за кандидатстване е в прикачения файл.