Финална работна среща по проект “Danube SKILLS”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 13.06.2019 г. се проведе финалната работна среща на партньорите по международния проект “Danube SKILLS” в Будапеща, Унгария. В мероприятието взеха участие ректорът на ВТУ “Тодор Каблешков” – проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, представители на катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” – гл. ас. д-р Нина Гергова и гл. ас. д-р Петя Коралова – Ножарова, както и д-р Веселин Грозданов, които са членове на проектния екип. Срещата беше организирана от унгарския партньор, като на нея присъстваха представители на Дунавската Комисия, Комисията за корабоплаване по река Рейн, Европейската асоциация за обучение и сертифициране на морските лица (CESNI). В края на мероприятието всеки от проектните партньори представи какви са ползите от неговото участие в проекта “Danube SKILLS”. От страна на ВТУ “Тодор Каблешков”, гл. ас. д-р Петя Коралова – Ножарова благодари на водещия партньор от Румъния – CERONAV за гласуваното доверие, като представи и положителните резултати за университета, свързани с придобиване на нови знания от студентите по отношение на речния транспорт, обновяване на материалната база и разширяване на сътрудничеството с обществения и частен сектор в областта на транспорта. Водещият партньор по проекта, в лицето на г-жа Гюлиер Маноле изрази своята удовлетвореност и благодарност към екипа от ВТУ и бъдещи очаквания за съвместна работа. По този начин за пореден път академичният състав на транспортния университет затвърди своите позиции на учебно заведение с международно признание.

Снимки