Стипендиантска програма на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

ДП НКЖИ обявява стипендианска програма:
І. За редовни и задочни студенти от ІІ, ІІІ и ІV курс на ОКС „бакалавър“ и за ОКС „магистър“ от следните специалности:

  1. „Технология и управление на транспорта“ с правоспособност „Ръководител движение“;
  2. „Транспортно строителство“ с правоспособност „Ръководител на производствена група по поддържане и ремонт на жп линии“;
  3. „Електроенергетика и електрообзавеждане“ с правоспособност „Механик по контактната
    мрежа“;
  4. „Комуникационна и осигурителна техника“ с правоспособност „Механик по осигурителна техника“;
  5. „Транспортна техника и технологии“;
  6. „Икономика на транспорта“

ІІ. За студенти от ОНС „доктор“ – служители на компанията.

Условията за участие в програмата можете да намерите в приложения файл.( .pdf)

Срок за подаване на документи – 27.03.2019 г.

За контакти:
ДП НКЖИ – Централно управление
отдел „Управление на човешките ресурси“
г-жа Милена Илкова, ръководител сектор
тел. 02/932 35 56,
e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg

Снимки