Разширен ректорски съвет между Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 13-15.07.2018 г. академичното ръководство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” посети Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и участва в разширен ректорски съвет на двете висши училища. Всички се запознаха с богатата и модерна учебно-материална база на Училището и получиха възможността да вземат участие в демонстрации, проведени в Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

Академичните структури на двата университета проведоха заседание, на което бяха обсъдени приоритетните направления, в които да си сътрудничат. Беше отчетен успехът от попълването на местата с обучаеми, резултат от добре организираната и проведена приемна кампания. При прегледа на съвместните дейности в образователните проекти и научната активност бяха отчетени високи резултати, като бяха очертани и тенденции за бъдещо сътрудничество в областта на издателската дейност, участието в научни форуми, обособяването на съвместни образователни програми на магистърско ниво и възможностите за професионална сертификация.

Снимки