Разширен ректорски съвет между Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

  • image
  • image
  • image

На 12.07.-13.07.2019 г. академично ръководство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” посети Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и участва в разширен ректорски съвет на двете висши училища. Академичните структури на двата университета проведоха заседание, на което бяха обсъдени приоритетните направления, в които да си сътрудничат. Беше отчетен успехът от попълването на местата с обучаеми вследствие от добре организираната и проведена приемна кампания. При прегледа на съвместните дейности в образователните проекти и научната активност бяха отчетени високи резултати, като бяха очертани и тенденции за бъдещо сътрудничество в областта на издателската дейност, участието в научни форуми, обособяването на съвместни образователни програми на магистърско ниво и възможностите за професионална сертификация.

Снимки