Разширен Ректорски съвет във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 24-25 юли 2020г. във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна се проведе Разширен Ректорски съвет между академичните ръководства на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Стартът на форума бе даден от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, ректора на ВТУ – проф. д-р инж. Даниела Тодорова, и началника на ВВВУ – бригаден генерал Юлиян Радойски.

Темите в дневния ред бяха: разкриване на съвместни образователни програми между трите университета и участие в проекти и партньорства в изследователска и иновационна дейност. Специално внимание бе обърнато на инициативата на ВТУ „Т. Каблешков“ за създаване на Алианс на специализираните транспортни училища и университети.

Освен заседанията, е рамките на мероприятието бяха проведени демонстрации на научни изследвания и резултати от участия в изследователски проекти, както и работни срещи на експертно ниво. Нашите представители направиха морска разходка с учебно-изследователския моторен катер на ВВМУ, носещ името “Тодор Каблешков”, чиято кръстница е ректорът на ВТУ проф. Даниела Тодорова.

Разширеният Ректорски съвет е поредна стъпка към реализацията на съвместна бакалавърска специалност между ВТУ „Тодор Каблешков“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВВВУ „Георги Бенковски“, с работно име „Интермодална логистика“. Стартът на новата специалност е обявен за 2021 г., като тя ще бъде подкрепена с магистърски специалности в трите университета.

Дългогодишното сътрудничество между ВТУ и ВВМУ дава своите ползотворни резултати, а сега към консорциума от партниращи си университети се присъединява още един член от семейството на специализираните транспортни висши училища. Взаимодействието между трите образователни институции, кооперирането и откритите приятелски взаимоотношения ще доведат до още по-добри постижения в бъдеще.

Снимки