Изложение за образователен обмен с Китай

  • image
  • image

В периода 17-22.06.2021 г. се проведе в он-лайн формат изложението за образователен обмен China Education Expo 2021, организирано от Асоциацията по китайско образование за международен обмен. Сред участниците бяха и представители на академичното ръководство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, които посетиха  виртуалните щандове на китайски университети с насоченост, близка до предлаганите в нашето училище специалности. Бе събрана полезна информация за бъдещо научно-техническо сътрудничество и академичен обмен с образователни институции в Китай.

Снимки