ТРАНСПОРТ 2021 – XXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Event Description

ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

ОРГАНИЗИРА

XXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ТРАНСПОРТ 2021“

КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 07 – 09 ОКТОМВРИ 2021 Г.

В КАМПУСА НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – СОФИЯ.

https://conference.vtu.bg/